O projektu

Informace a zajímavosti o projektu Info-Bible.cz

Proč Info-Bible.cz? Jednoduchá odpověď - protože BŮH JE LÁSKA!

Biblické poselství je úžasné! Je to poselství plné Naděje, Jistoty, Lásky a skvělé Vize pro blízkou i vzdálenou budoucnost. Info-Bible.cz si tudíž klade za cíl přínést co nejvíce zajímavých informací, programů, materiálů nebo například zkušeností zejména z křesťanského prostředí a především ukázat na to, že BŮH JE MOCNÝ A ŽIVÝ!. Postupně se tak budete moci těšit na bohoslužby, zajímavé přednášky, koncerty, benefice, spoustu textových informací, studijní materiály, příběhy a mnoho dalšího pro dospělé, děti i seniory. Věříme, že Info-Bible.cz bude pro Vás nejen inspirací, praktickým přínosem, ale zejména také povzbuzením a posílením v každodenním životě...

Portál Info-Bible.cz mohl vzniknout především díky obrovskému požehnání od Pána Boha, Jeho milosti a vedení a za to mu patří velký DÍK. Je to JEHO dílo a JEHO projekt! Na projektu Info-Bible.cz se podílí řada dobrovolníků, kterým patří poděkování za jejich ochotu. Jsme moc rádi, že se postupně podařilo dát dohromady tým mnoha úžasných lidí, kteří chtějí sloužit Pánu Bohu, ale také svým nejbližším a svému okolí. Jsou ochotni věnovat svůj čas, obdarování i nemalé finanční prostředky na Boží dílo.

Díky nim je možné ukázat na Nádhernou zprávu, kterou jako křesťané máme k dispozici! Chceme také ukázat na TOHO, který nás má rád, který se za nás objetoval a kterému záleží na každém člověku! Pokud  byste se rádi zapojili do projektu Info-Bible.cz jakýmkoliv způsobem i vy - dali své dary a obdarování Pánu Bohu k dispozici, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Věříme, že Pán Bůh vše bohatě požehná! Informace o možnostech spolupráce naleznete v sekci O nás.

 

Mnoho Božího požehnání přeje tým Info-Bible.cz

Page generated in 0.9791 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál