Pro zamyšlení

Krátké texty pro zamyšlení

17. října 2014

Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí

"Toto praví Hospodin: Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se bohatýr nechlubí svou bohatýrskou silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím. Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne; neboť já Hospodin prokazuji...
více »

16. října 2014

Střezte se lživých proroků

Střezte se lživých proroků, kteří přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý...
více »

15. října 2014

Svým lidstvím se Kristus přiblížil k člověku

Svým lidstvím se Kristus přiblížil k člověku, božstvím byl spojen s Božím trůnem. Jako Syn člověka je pro nás příkladem poslušnosti, jako Syn Boží nám dává sílu poslouchat. To on promluvil z keře na hoře Chorébu k Mojžíšovi: "JSEM, KTERÝ JSEM......
více »

Page generated in 1.9682 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál