Pro zamyšlení

Krátké texty pro zamyšlení

8. října 2014

Střídmost v jídle bývá odměněna

Střídmost v jídle bývá odměněna duševní a mravní silou. Pomáhá také zvládat vášně. Přejídání je zvláště škodlivé pro lidi, kteří jsou od přirozenosti pomalí. Takoví by měli jíst skrovně a měli by se hodně pohybovat. Někteří muži a ženy mají od...
více »

7. října 2014

Boží světlo svítílo vždy i ve tmě pohanství

Boží světlo svítilo vždy i ve tmě pohanství. Mudrci zkoumali hvězdy na nebi a snažili se pochopit tajemství jejich drah. Přitom spatřili slávu Stvořitele. Chtěli poznat více, a proto se obrátili k židovským spisům.
více »

6. října 2014

Kristus svým životem a smrtí odhaluje myšlení lidí

Kristus svým životem a smrtí odhaluje i myšlení lidí. Ježíšův život byl od jeslí až po kříž výzvou k sebezapření a soucitu s trpícími. Přišel lidem zjevit nebeskou pravdu a všichni, kdo poslouchali hlas Ducha svatého, šli za ním. Ti, kdo milovali...
více »

Page generated in 2.1422 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál