Pro zamyšlení

Krátké texty pro zamyšlení

2. října 2014

Pravá víra

Víra, která tvrdí, že nemusíme Boha poslouchat, není pravá víra. Je to spíše postoj, který tvrdí něco, co není pravda. „Je to skutečně milost, že jste zachráněni. Sami k tomu nemůžete přidat nic, než že vírou přijmete, co Bůh pro vás učinil.“...
více »

1. října 2014

Ježíš čerpal duchovní naučení z každodenního života

Ježíš nezískal vzdělání v židovských školách. Jeho prvním učitelem na zemi byla matka. Z jejích úst a z prorockých spisů poznával nebeské věci. Na jejím klíně se dozvěděl to, co kdysi sám vzkázal Izraeli po Mojžíšovi. Ani v době dospívání...
více »

30. září 2014

Nalezneme duchovní sílu a získáme lepší povahu

Stejně jako Ježíš může získávat poznání každé dítě. Budeme-li chtít poznat nebeského Otce a hledat ho v jeho slovu, přiblíží se k nám andělé. Nalezneme duchovní sílu a získáme lepší povahu. Budeme se více podobat svému Spasiteli. Pochopíme-li...
více »

Page generated in 2.218 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál