Záblesky Boha: 10. Naslouchající Bůh

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 2/2012

Texty na tento týden
Ko 4,2; Ř 12,12; Mt 26,34–44; Žd 11,6; Jk 4,2; 1Te 4,1–5

Základní verš
Večer, zrána, za poledne lkám a sténám. – Vyslyšel můj hlas! (Ž 55,18)

Hlavní myšlenka
Hospodin nás na mnoha místech Bible vyzývá, abychom se modlili. Modlitba je základní součástí našeho vztahu s Bohem.

Přečtěte si na úvod našeho společného uvažování o modlitbě znepokojující slova z knihy Cesta k vnitřnímu pokoji: „Nebeský Otec očekává, že nám bude moci dát bohatství svých darů. Během modlitby můžeme zakusit jeho nekonečnou lásku. Proč využíváme možnost rozmlouvat s Bohem tak málo? Bůh je připraven ochotně naslouchat upřímným prosbám i malého dítěte. Proč se ostýcháme říci mu, co potřebujeme? Co si asi myslí andělé o lidech, kteří jsou slabí, často bezradní a stále naváděni k něčemu nesprávnému, a přesto nežádají Boha o pomoc? Bůh nás má tak rád, že nám chce dát mnohem více, než kolik prosíme nebo jsme schopni domyslet. A my se přesto tak málo modlíme a tak málo mu důvěřujeme.
Andělé se ochotně sklánějí před Bohem a jsou rádi, když mohou být v jeho blízkosti. Největší radostí pro ně je, když s ním mohou hovořit a trávit čas. Potřebujeme pomoc, kterou nám může poskytnout jedině Bůh. A přesto, jak se zdá, rádi žijeme bez něj a bez poznání, které poskytuje jeho Duch.“ (CVP 110; SC 94)
Jak podle tebe nebeské bytosti vnímaly tvou modlitbu během uplynulého týdne?

Více informací

Kompletní lekci na tento týden naleznete níže v příslušné části Ke stažení :-)

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.3663 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál