Záblesky Boha: 11. Bůh jako umělec

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 2/2012

Texty na tento týden
Iz 64,5–8; Ž 51,12; Žd 8,1–5; Ř 11,33–36; Ž 51,3–9

Základní verš
Žádal jsem Hospodina o jediné, po tom jsem toužit nikdy nepřestal: Abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života, abych se kochal v Hospodinově kráse a v jeho chrámě jej hledal. (Ž 27,4; B21)

Hlavní myšlenka
Bůh jako umělec? Co to znamená? A jaký význam to má pro nás?

Dosud jsme hovořili o různých pohledech na Boha: o Trojici, Boží svatosti, Bohu jako Spasiteli či Zákonodárci. V Bibli jsou však i takové pohledy na Boha, kterým často nevěnujeme žádnou pozornost. Jedním z nich je obraz Boha jako umělce.
Lidé častokrát tvrdí, že je umění nezajímá. Mnoho křesťanů ví o umění jen velmi málo. Možná vědí, co se jim líbí, ale toto zjištění nepřesahuje běžné poznání sama sebe. Jiní vědí, že umění existuje, ale nepřikládají mu žádnou hodnotu nebo význam. Křesťanství se k umění často stavělo lhostejně. Byly i časy, kdy bylo umění prohlášeno za špatné a hříšné. Jindy se zase stalo sekulárním „náboženstvím“ a mělo své oddané následovníky. Existuje spousta křesťanských spisovatelů, ale jen málokteří z nich se snažili o spojení konceptu krásy s křesťanskou věroukou.
„Krása je pravda, pravda je krása,“ napsal básník John Keats. Bůh je skutečně Pravda a Pravda je překrásná. Samotné stvoření svědčí o tom, že Bůh je umělec a miluje vše krásné.

Více informací

Kompletní lekci na tento týden naleznete níže v příslušné části Ke stažení :-)

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.3423 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál