Záblesky Boha: 5. Boží svatost

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 2/2012

Texty na tento týden
1Pt 1,14–16; Gn 2,3; Jb 42,5.6; L 5,1–11; L 4,31–36; Iz 6,1–3; Zj 4, 8.9

Základní verš
Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha, klanějte se směrem k jeho svaté hoře, neboť Hospodin, náš Bůh, je svatý! (Ž 99,9)

Hlavní myšlenka
Písmo svaté klade velký důraz na Boží svatost. Jak se tato charakteristika projevuje a jak ovlivňuje plán spasení?

Boží existence je jedním ze základních předpokladů biblických pisatelů. Ani jeden z autorů o tom nepochybuje a nikdo se to nepokouší nijak dokázat. Je to fakt, výchozí bod, cosi jako axiom v matematice. Namísto důkazů nacházíme v 66 knihách Bible rozsáhlý záznam toho, jaký je Bůh a jaký je jeho vztah k nám, padlým bytostem, které se snaží zachránit.
Lekce na tento týden se zaměřuje na jeden aspekt božské přirozenosti, který je velmi podstatný – na Boží svatost. Ano, Bůh je láska. Zve nás, abychom jej nazývali Otcem. Je trpělivý, odpouštějící a pečující. Podle Písma je však základem našeho pochopení Boha právě jeho svatost. V Novém i Starém zákoně je Boží svatost základem Božího zjevení. V Bibli je zdůrazněna na mnoha místech různými způsoby.
Co znamená, když řekneme, že Bůh je svatý? Jak Bible popisuje Boží svatost? A jaký je vztah nás, „nesvatých“ bytostí, ke svatému Bohu? Jaký smysl má poznání toho, že Bůh je svatý? To jsou otázky, na které budeme tento týden hledat odpovědi.

Více informací

Kompletní lekci na tento týden naleznete níže v příslušné části Ke stažení :-)

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.5141 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál