Dopisy církvi v Tesalonice: 3. Tesalonika v době apoštola Pavla

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 3/2012

Základní verš
„Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal.“ (1K 9,19)

Hlavní myšlenka
Stručné prozkoumání dobového kontextu života ve starověké Tesalonice nám ukazuje, že Pavlův přístup k tamním obyvatelům, jimž chtěl představit evangelium, byl naprosto jedinečný a moudře promyšlený.

Hlavním záměrem této lekce bude snaha prostudovat, co nám dějiny, literatura a archeologie říkají o Tesalonice a životě v tomto městě.
Toto téma je důležité ze dvou důvodů. Především nám přibližuje situaci, v níž žili adresáti Pavlových dopisů, a pomáhá nám pochopit, jak asi rozuměli jeho poselství. Tím se nám objasňují důvody, které jej vedly k sepsání dopisů, a jejich možný dopad na církev i společnost v Tesalonice.
Zároveň máme také možnost porozumět představám a postojům tesalonických křesťanů, a lépe tak chápat, na co Pavel reaguje a k čemu se vyjadřuje. Při hlásání evangelia totiž musel Pavel často reagovat i na mnohé mylné myšlenky. I když tedy tato lekce není bezprostředně zaměřená na studium biblického textu, pomáhá nám připravit se na lepší chápání obou dopisů do Tesaloniky, které budeme blíže zkoumat v následujících lekcích.

Více informací

Kompletní lekci na tento týden naleznete níže v příslušné části Ke stažení :-)

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.4876 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál