Dopisy církvi v Tesalonice: 12. Antikrist

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 3/2012

Základní verš
„Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože [ten den] nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti, syn záhuby…“ (2Te 2,3; ČSP)

Hlavní myšlenka
Pavel, který se snaží napravit nesprávný pohled tesalonických křesťanů na závěr dějin, ve svém dopise odhaluje některé ze satanových podvodů doby konce.

V pasáži na tento týden budeme znovu přemýšlet nad Pavlovými slovy ohledně doby konce. Jeho důraz však bude trochu odlišný od toho, který jsme již četli. Některé detaily již svým adresátům objasnil. V tomto textu ale projevuje spíše pastorační zájem a chce své čtenáře uklidnit a přesvědčit je, aby trpělivěji očekávali události doby konce. Zároveň je varuje před falešnými naukami, které už na toto téma v jejich společenství kolovaly.
Úvodní část našeho textu (2Te 2,1.2) obsahuje některé řecké výrazy, které nás odkazují na 1Te 4,13–5,11, jako třeba „příchod Páně“ (1Te 4,15) nebo „den Páně“ (1Te 5,2). Svým způsobem je tato pasáž objasněním toho, co Pavel řekl již dříve. Snaží se v ní poukázat na pravdy, kterým bychom měli porozumět i dnes.

Více informací

Kompletní lekci na tento týden naleznete níže v příslušné části Ke stažení :-)

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.3828 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál