Růst v Kristu: 1. Velký spor

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 4/2012

Základní verš
„Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ (Gn 3,15)

Hlavní myšlenka
Téma velkého sporu mezi Kristem a satanem se jako stříbrná nit prolíná všemi základními věroučnými výroky Církve adventistů sedmého dne.

Říká se, že nouze může být zdrojem, základem a hnací silou pokroku. Přivádí lidi k přemýšlení i konání. Příkladem může být třeba znečištěné ovzduší, které vede lidi k tomu, že hledají jiné zdroje energie, než jsou fosilní paliva.
Formování věrouky vychází z podobného principu. Kostru věrouky církve adventistů tvoří 28 základních výroků, které mají svůj základ v tom, co nazýváme jako „velký spor“. Každý z 28 věroučných výroků se zabývá specifickou oblastí tohoto kosmického sporu. Celé toto čtvrtletí se budeme zabývat věroučnými výroky, které nejlépe pochopíme na pozadí velkého sporu. V první lekci se společně podíváme na některé jeho klíčové momenty.

Více informací

Kompletní lekci na tento týden naleznete níže v příslušné části Ke stažení :-)

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.478 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál