Růst v Kristu: 6. Vítězství skrze Ježíše Krista

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 4/2012

Základní verš
„Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.“ (Ř 8,37)

Hlavní myšlenka
S Kristem můžeme zvítězit nad všemi mocnostmi, které nás zotročují.

V některých částech světa je náboženství jakousi pomocí, která lidem pomáhá řešit problémy každodenního života. Křesťanská představa o vysvobození z hříchu je pro mnohé tradiční náboženství zcela cizí. V těchto částech světa hrozí, že i křesťanství bude považováno pouze za prostředek, kterým je možné řešit každodenní problémy.
Přestože křesťanský životní styl má mnohé praktické důrazy, je třeba si uvědomit, že křesťanství má především duchovní rozměr. Křesťanství odhaluje dimenze reality, které přesahují materiální svět. Obě tyto reality (duchovní i materiální) jsou důležité, ale každá z nich sleduje jiné cíle. Buďme vděčni Bohu, že nám zaslibuje vítězství v obou těchto oblastech!
Je důležité si uvědomit, že velký spor mezi Kristem a satanem tvoří pozadí a základ našeho chápání světa i našeho místa (jako křesťanů) v něm. V tomto konfliktu nejsou křesťané vydáni napospas nepřátelským silám. Naopak, Kristus nám nad těmito silami zaslibuje vítězství.

Více informací

Kompletní lekci na tento týden naleznete níže v příslušné části Ke stažení :-)

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.4217 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál