Důvěra

Bible a související témata

Důvěřuj Bohu, a ne svým úžasným nápadům.
Bible k tomu vede v Přísloví 3,5.6: „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.“

Důvěřovat znamená věřit, že Bůh udělá přesně to, co slíbil.
Prohlásí nás za bezúhonné a odejme od nás všechny naše viny, jak je psáno v Bibli, Římanům 3,21.22 (SNC): „Dnes však už známe jinou cestu k věčnému životu než spoléhání se na vlastní dodržování Božích zákonů … Bůh sám, jak odpovídá jeho povaze, rozhodl se dát novou příležitost lidem, kteří svými vinami ztratili podíl na Boží slávě: odevzdat život do všech důsledků Kristu. Jaká to milost, že nic jiného není člověku zapotřebí.“

Pokud budeme plně důvěřovat Bohu, budeme zažívat dokonalý pokoj.
Tak to čteme v Bibli, Izajáš 26,3: „Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 5.4348 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál